LIFE STYLEΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑΕΙΔΗΣΕΙΣΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣΜΟΣΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑΣΚΥΛΑΚΙΑ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑΣΥΜΒΟΥΛΕΣΦΙΛΟΖΩΙΚΑ

Έχεις σκύλο; Μάθε για τα πρόστιμα

Ο πιστοποιημένος απο την ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ εκπαιδευτής κ. Παναγιώτης Κωσταβέλης της σύγχρονης ακαδημίας εκπαίδευσης σκύλων Dog Academy Training Center μας ενημερώνει για τις ευθύνες και τα δικαιώματά μας ως κηδεμόνες ζώων:

Τους περισσότερους κηδεμόνες ζώων τους έχει συμβεί αρκετές φορές να έρθουν σε δύσκολη θέση για την παρουσία του ζώου τους σε δημόσιους και μη χώρους καθώς δεν γνωρίζουν τι ορίζει ο νόμος ως προς τις ευθύνες και τα δικαιώματα των κατοικίδιών τους.

Ο πιστοποιημένος απο την ΠΑ.Σ.ΕΚ.Σ εκπαιδευτής  Παναγιώτης Κωσταβέλης της σύγχρονης ακαδημίας εκπαίδευσης σκύλων Dog Academy Training Center μας ενημερώνει  αναλυτικά:

  • Ο βασικός νόμος που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις γύρω από τα ζώα συντροφιάς είναι ο ν. 4830/2021
  • Οι κανόνες ευζωίας των ζώων διασφαλίζουν τις ακόλουθες αρχές για το σκυλάκι μας:
    1. Να έχει πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα.Πρέπει να έχει ασφαλές, καθαρό και προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες κατάλυμα.
    3. Όταν πονάει ή υποφέρει να παρέχεται κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη.4. Να έχει κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση, ώστε να μην υποφέρει από φόβο και αγωνία.5.Να μπορεί να εκφράζει φυσιολογική συμπεριφορά, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης (π.χ. να μην μένει στο μπαλκόνι μόνιμα με τις ακαθαρσίες του) και κοινωνικοποίησης (π.χ. βόλτες).

Απαγορεύονται:
Η πώληση σκύλων σε λαϊκές αγορές, πανηγύρια κ.λπ.
Διοικητικό πρόστιμο: 4.000 € ανά ζώο
Η εισαγωγή, εμπορία και αναπαραγωγή σκύλων που είναι ακρωτηριασμένοι.
Ποινή: φυλάκιση 1-5 χρόνια και χρηματική ποινή από 10 € – 18.000 €
Η πώληση κουταβιών με ηλικία μικρότερη των δώδεκα (12) εβδομάδων.
Διοικητικό πρόστιμο: 4.000 € ανά ζώο
Η έκθεση σκύλων σε pet shops.
Ποινή: φυλάκιση 1-5 χρόνια και χρηματική ποινή από 10 € – 18.000 €
οι διαδικτυακές, έντυπες ή άλλες αγγελίες «για ζευγάρωμα».
Διοικητικό πρόστιμο: 1.000 € ανά ζώο
Αγγελίες ή διαφημίσεις για πώληση σκύλων επιτρέπονται μόνο από επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, με υποχρεωτική αναφορά του αριθμού σήμανσης, της ημερομηνίας και του τόπου γέννησης και παραμονής, του φύλου, της φυλής, της τιμής του ζώου, των εμβολιασμών και αποπαρασιτώσεών του, του αριθμού έγκρισης του εκτροφέα, καθώς και των στοιχείων επικοινωνίας του πωλητή Εφόσον πρόκειται για καθαρόαιμο, αναρτάται υποχρεωτικά και το pedigree.
Διοικητικό πρόστιμο: 1.000 € ανά ζώο
Ο κάτοχος σκύλου ευθύνεται για τη ζημία που προξενήθηκε απ’ το σκύλο σε τρίτον (άνθρωπο ή ζώο κ.λπ.)

Η ευθύνη μπορεί να περιοριστεί αν αποδείξει ότι είχε λάβει επαρκή μέτρα ως προς τη φύλαξη και την εποπτεία του ζώου. (π.χ. λουρί, φίμωτρο, είχε προειδοποιητικές πινακίδες, υψηλό φράχτη κ.λπ.) άρ. 924 Αστικού Κώδικα.
Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς άρ. 9 ν. 4830/2021

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται:

Να στειρώσει το σκύλο του
Αν είναι μεγαλύτερος του 1 έτους, εντός 6 μηνών
Αν είναι μικρότερος του 1 έτους, εντός 6 μηνών από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους.
H προθεσμία των προηγούμενων εδαφίων μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τη φυλή του ζώου και άλλα ειδικά χαρακτηριστικά του, μετά από εμπεριστατωμένη γνωμάτευση κτηνιάτρου.
Από το 2023 θα μπορεί ο ιδιοκτήτης που δεν επιθυμεί τη στείρωση του να στείλει DNA του σκύλου στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς. Διοικητικό πρόστιμο: 1.000 €
Να σημάνει (chip)το σκυλάκι του εντός 2 μηνών από τη γέννηση ή την απόκτησή του. Διοικητικό πρόστιμο: 300 €
Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου.
Διοικητικό πρόστιμο: 1.000 €
Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς (έλλειψη πείνας/δίψας, κατάλυμα, κτηνιατρική περίθαλψη, έκφραση συμπεριφοράς, έλλειψη φόβου/αγωνίας) Ποινή: φυλάκιση 1-5 χρόνια και χρηματική ποινή από 10 € – 18.000 €,
Διοικητικό πρόστιμο: 1.000 €
Να εφοδιάζεται με το διαβατήριο του ζώου του, εάν πρόκειται να ταξιδέψει στο εξωτερικό Διοικητικό πρόστιμο: 300 €
Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του.
Ποινή: φυλάκιση 1-5 χρόνια και χρηματική ποινή από 10 € – 18.000 €,
Διοικητικό πρόστιμο: 5.000 € – 15.000 €
Από το 2023 εάν κάποιος επιθυμεί να αποχωριστεί το σκυλάκι του, και δεν έχει βρει νέο ιδιοκτήτη, γνωστοποιεί την πρόθεσή στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου προκειμένου, να αναρτηθεί προς υιοθεσία στην Πανελλήνια Πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
Αν δεν βρεθεί νέος ιδιοκτήτης, το παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης και καταβολή ποσού τριακόσιων (300) ευρώ για την παράδοση. Ιδιοκτήτης που αποχωρίζεται το ζώο συντροφιάς του και το παραδίδει στον δήμο, στερείται της δυνατότητας απόκτησης άλλου ζώου συντροφιάς για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.
Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου, εκτός αν συντρέχει ιατρικός λόγος. Επιτρέπεται η πρακτική κοπής μικρού τμήματος του ενός αυτιού γάτας από κτηνίατρο μετά από επέμβαση στείρωσης.
Διοικητικό πρόστιμο: 1.000 €

Οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από τον χώρο της ιδιοκτησίας του και να μην εισέρχεται σε χώρους άλλων ιδιοκτησιών ή σε κοινόχρηστους χώρους.
Διοικητικό πρόστιμο: 300 €

Ο ιδιοκτήτης οφείλει να φροντίζει να μην μένει μόνιμα δεμένος ο σκύλος του, και πάντως όχι πάνω από δύο (2) ώρες την ημέρα, εντός της ιδιοκτησίας του, ακόμα και αν η αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ.
Απαγορεύεται η αφαίρεση του chip, χωρίς κτηνιατρική γνωμάτευση που βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αφαίρεσης και εντολή αρμόδιου εισαγγελέα.
Σε κάθε επίσκεψη επαναληπτικού εμβολιασμού στον κτηνίατρο, ελέγχεται η λειτουργία του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης και, εφόσον έχει παύσει να λειτουργεί, τοποθετείται νέο.
Ποινή: φυλάκιση 10 ημέρες – 6 μήνες και χρηματική ποινή 3.000 € – 6.000 €,
Διοικητικό πρόστιμο: 3.000 € και αφαίρεση άδειας κτηνιάτρου για 2 έτη
Διατήρηση ζώων συντροφιάς σε κατοικίες άρ. 15 ν. 4830/2021

Επιτρέπεται η διατήρηση σκύλων στο διαμέρισμα εφόσον:

Διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα και τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές διατάξεις και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας. (θερινή περίοδος από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00 και κατά τη χειμερινή περίοδο από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.)
Σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας μόνο με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών.
Δεν παραμένουν μόνιμα στις βεράντες ή στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος.
Δεν δύναται να απαγορευθεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Με τον κανονισμό μπορεί να περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται, μέχρι τα τρία (3) ζώα ανά διαμέρισμα.
Διοικητικό πρόστιμο: 500 ανά ζώο €
Σκύλος και Βόλτα
Για την αποφυγή ατυχημάτων, η βόλτα γίνεται με λουρί και ο σκύλος πρέπει να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από αυτόν.
Διοικητικό πρόστιμο: 300 €
Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου συντροφιάς.
Διοικητικό πρόστιμο: 100 €
Να μεριμνά να γίνεται ο περίπατος του σκύλου πάντα με συνοδό. (π.χ. αυτό που γίνεται στα χωριά που αφήνουν τον σκύλο να κάνει βόλτα και αυτός επιστρέφει).
Διοικητικό πρόστιμο: 300 €
Πάρκα Σκύλων
Τα ζώα επιτρέπεται να περιφέρονται χωρίς λουρί εντός των πάρκων σκύλων.
Οι ιδιοκτήτες ή οι φύλακες ή οι συνοδοί οφείλουν να παραμένουν εντός των περιφραγμένων πάρκων σκύλων, κατά τη διάρκεια της παραμονής των σκύλων τους σε αυτά.
Σκύλος και Μεταφορικά Μέσα
Για τη μεταφορά του σκύλου με το αυτοκίνητο ισχύει ο ΚΟΚ, όπου ο οδηγός πρέπει να οδηγεί ανενόχλητος. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για περιορισμό (π.χ. κλουβί, ζώνη κ.λπ.), εφόσον το σκυλάκι μας είναι ήσυχο. Συνίσταται να είναι δεμένο το σκυλάκι με ειδική ζώνη σε σαμαράκι.

Τρένα, Κτελ, Ταξί κ.λπ.:

Ο ιδιοκτήτης σκύλου πρέπει να φέρει μαζί του το βιβλιάριο υγείας.
Διοικητικό πρόστιμο: 500 €
Επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε κλουβί και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο τους.
Διοικητικό πρόστιμο: 300 €
Δεν εφαρμόζεται κατά τις μετακινήσεις ή μεταφορές που διενεργούνται από και προς τα κτηνιατρεία, τις κτηνιατρικές κλινικές και τα καταφύγια εντός της Επικράτειας.
Απαγορεύεται η μεταφορά ζώων συντροφιάς στον χώρο αποσκευών σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

Δύναται η εταιρεία να έχει συγκεκριμένα δρομολόγια ή διαφοροποιήσεις στις τιμές ή διαστάσεις κλουβιών

Για τα μεγαλόσωμα σκυλιά, άνω των 10 κιλών, είναι στην διακριτική της ευχέρεια της κάθε εταιρίας αν θα τα δεχθεί για μεταφορά.

Πλοία:

Υποχρέωση του Καπετάνιου να διαθέτει μεγάλα κλουβιά.

Απαγορεύεται η παραμονή των μεγαλόσωμων σκύλων στους κλειστούς κοινόχρηστους χώρους και σε κλειστό πάρκινγκ.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση κλωβών μεγαλόσωμων σκύλων στα ανοιχτά καταστρώματα και στα ανοιχτά πάρκινγκ εφόσον ο καιρός το επιτρέπει.
Η μετακίνηση επιτρέπεται μόνο με λουρί υπό την εποπτεία και την ευθύνη του συνοδού του.
Διοικητικό πρόστιμο: 500 €
Τα δρομολογιακά επιβατηγά πλοία μπορούν να διαθέτουν pet–cabins.
Τα μικρόσωμα σκυλάκια, μπορούν να συνοδεύουν τους ιδιοκτήτες τους σε όλους τους χώρους επιβατών ανεξαιρέτως (κλειστούς και ανοικτούς), εφόσον μεταφέρονται σε κλουβιά.
Αεροπλάνα:

εξαρτάται από την εταιρεία!!

Η γνώση των δικαιωμάτων μας αλλά και των υποχρεώσεων που έχουμε όντας κηδεμόνες κατοικίδιων ζώων μας εξασφαλίζει ποιοτικότερη αλλά και ασφαλέστερη συμβίωση για όλους μας.
Είναι πολύ σημαντικό να μεριμνούμε για τους συνανθρώπους μας που δεν έχουν κάποιο κατοικίδιο αλλά και να δείχνουμε κατανόηση και στήριξη σε αυτούς που έχουν και προσπαθούν το καλύτερο για αυτά!
Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν από τους άτυπους κανόνες που βάζει η φύση από μόνη της ώστε να επιτύχει την αρμονία και να τηρήσουμε τους δικούς μας κανόνες ως άνθρωποι για να ζούμε αρμονικότερα όλοι μαζί με τους τετράποδους φίλους μας!

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Back to top button